19 de juny del 2010

ELS DARRERS DIES D'ESCOLA..

EXCURSIÓ A SON PARC


FESTA

28 de maig del 2010

Trobada Menorc@ Prehistòrica


Amb els fillets i filletes de Monte Toro hem fet un conte molt polit sobre la prehistòria:
"N'Anna es perd".

6 de maig del 2010

HEM ESCRIT A EN TARIQ

Hola Tariq ! Hem après moltes coses investigant es
misteri de s'Imhotep:
GRUP DELS EXPLORADORS:
- Vam senyala es publats mes impurtans de Menorca a nes mape.
- es publats son: Torrellafuda, Torre den Galmes, Toralba, Son Catlar, Talati, trapuco.
- en es poblats i avia dos o tres talaiots per vigilar. I una moralla que els rudejava.
- se nevete des Tudons es a Ciutadella -
S'Imotep el van truba a Torre den Galmes.

GRUP DELS CONSTRUCTORS:
- ses cuntrucsions prehistorices les feian em pedres molt groses em cordes i mutanyes de pedretes .
- Ses casas redonas fetas de pedres em teulades de fanc i llenya.
- Es teleiots tenien forme circula i servien per vigila.
GRUP DELS ARTESANS I ARTESANES:
- feien roba feta amb pell de animal i van descurbir que amb as bens treien sa llana. - i faian matall fet de bronsa: joias armas cullans ainas i pulseres .
- faian seramica i feian lpats gots i ollas anforas de fanc.

PAGESOS I PAGESES:
-En es poblat cuidavan animals, sambraven a sort ,feien feina de dia. Sammbravan sereals i verdures.
GRUP DELS NAVEGANTS:
- Quan es va inventar sa rode es va inventar es carro. despres van anar amb barco.
- Es barcus eribaven de xipre,gresia i egipta.
- Duen anfuras,plantas,estany per fer bronze i figuretes. -Simotep va aribar emb es cumarsiants de egipte.

24 d’abril del 2010

18 d’abril del 2010

16 d’abril del 2010

EXCURSIÓ A TORRE DEN GALMÉS

Més fotos de l'excursió !